Riepu meklētājs Dealer Finder

Jaunumi

Visaptveroša sadarbība ar Došisas Universitāti

2024. gada 8. marts

Korporācija “Toyo Tire Corporation” ir parakstījusi visaptverošas sadarbības līgumu kopīgai vairāku tehnoloģiju izstrādei un personāla sagatavošanai. Došišas Izglītojošā iestāde, kuras vadītāja ir Asako Ueki (Asako Ueki), atrodas Kioto pilsētā. Korporācijas “Toyo Tire Corporation” vārdā parakstījās tās prezidents Takaši Šimidzu (Takashi Shimizu).
 

(Attēlā: Došišas Universitātes prezidente Asako Ueki un Toyo Tires prezidents Takaši Šimidzu)

Došišas Universitāte ir nospraudusi mērķi “uzlabot pētniecības iespējas radošuma un sadarbības ceļā”, ar programmas VISION 2025 starpniecību aktīvi izplatot informāciju par akadēmiskiem pētnieciskiem rezultātiem, kas panākti, pārnesot intelektuāla īpašuma tehnoloģijas un radot jaunas tehnoloģijas un nozares. Tradicionālā pieejā “indivīds indivīdam” balstīto kopīgo pētījumu attīstīšana, kā arī kopīgie organizāciju pētījumi palīdzēs sasniegt šo ieceri – uzņēmumu resursu izmantošanu un sabiedrības informēšanu par pētījumu rezultātiem.

Uzņēmums Toyo Tires, kura pamatdarbība ir saistīta ar automobiļu riepu un gumijas detaļu ražošanu, strādā pie dažādu sabiedrības problēmjautājumu risināšanas, lai sasniegtu automobiļu nozares uzņēmumu modernizāciju un attīstību, kā arī sabiedrības labklājību un mobilitāti. Turklāt uzņēmums ne vien izstrādā materiālus un produktus ar lielu papildvērtību, bet arī tiecas nodrošināt ērtumu, drošumu un ietekmes uz vidi mazināšanu lietošanas etapā, tostarp veidojot cilvēkresursu bāzi, lai atbalstītu ekonomikai, sabiedrībai un videi nozīmīgo vērtību izveidi.

Pamatojoties uz šo līgumu, gan Došišas Universitāte, gan Toyo Tires nodrošinās un liks lietā savus unikālos augstvērtīgos resursus, gatavos speciālistus, kas spēj darboties sabiedrības labā, un sekmēs lietderīgu tehnoloģiju ieviešanu dzīvē. Šis kopīgs darbs ir vērsts uz to, lai vairotu sabiedrības labklājību.
 
Abas puses līdzdarbosies četru galveno iniciatīvu realizēšanā, kas veido “Došišas Universitātes un Toyo Tires sadarbības projektu”. Līguma darbības periodā, kas ilgs 5 gadus no 2024. gada aprīļa, Toyo Tires plāno ieguldīt aptuveni 100 miljonu jenu šī projekta atbalstam.

 
Došišas Universitātes un Toyo Tires sadarbības projekta pārskats

1) Kopīgas pētniecības uzsākšana un īstenošana.
Došišas Universitātes rīcībā ir progresīvi resursi pētījumu veikšanai plašā specializāciju klāstā: ķīmijas, mehānikas, materiālu, elektrotehnikas un elektronikas, kā arī datu zinātnes jomā. Uzņēmums Toyo Tires attīsta nākamās paaudzes tehnoloģijas kopumā, piemēram, mērīšanas un vizualizācijas tehnoloģiju (veiktspēja no berzes un nodiluma, vibrācijas un trokšņa, kā arī kustības viedokļa), un konkrēti nākamās paaudzes riepu tehnoloģiju (bezgaisa riepas), progresīvo materiālu izstrādes tehnoloģiju (ilgtspējīgo izejvielu pētījumi), kā arī datu zinātni (riepu detektēšanas risinājumi).
 
Došišas Universitāte un Toyo Tires sekmēs vairāku līmeņu kopīgu pētniecību vairākās atsevišķās pētniecības jomās. Šāda pētniecība veidos ciešus sakarus un līdz ar to nozares uzņēmumu un izglītības iestāžu abpusēju attīstību ar ātrāku tehnoloģiju ieviešanu sabiedrības dzīvē, ko var attiecināt uz riepu lietošanu.

2) Uzņēmumam Toyo Tires sniegtās Došišas Universitātes akadēmiskas, tostarp tehniskās konsultācijas.
Turklāt Došišas Universitāte nodrošinās uzņēmumam Toyo Tires plašu klāstu akadēmisko resursu, radot vidi ar elastīgu piekļuvi jomām, kas nav uzņēmuma kompetencē. Ar šādām šauri specializētām un daudzveidīgām zināšanām no Došišas Universitātes un tās akadēmiskajām konsultācijām Toyo Tires spēs savlaicīgi, kompleksi un daudzšķautņaini risināt problēmas, saīsināt pētniecības periodus un ieviest pabeigtu tehnoloģiju.

3) Došišas Universistātes studentu un uzņēmuma Toyo Tires darbinieku izglītošana, izmantojot dažādas Došišas Universitātes sistēmas.
Papildus specializētu zināšanu kultivēšanai maģistrantūras līmenī Došišas Universitāte sniedz pamata un padziļinātas praktiski izmantojamas iemaņas, kuras var iegūt šādos kursos:
•    “Globālā resursu pārvaldība” – maģistra līmeņa kopējā izglītības programma, kuras mērķis ir palīdzēt studentiem apgūt pamata zināšanas;
•    “Comm 5.0-AI/Data” – cilvēkresursu radošuma un inovāciju atbalstam, izmantojot mākslīgā intelekta un datu zinātnes tehnoloģiju un zināšanas.
•    “Tehnoloģiju pārvaldība”. Kursa mērķis ir sagatavot izcilus speciālistus, kas izmantos tehnoloģijas pārvaldībā un veicinās inovāciju uzņēmējdarbībā.
 
Toyo Tires iegūs šīs apmācību iespējas Došišas Universistātē un aktīvi tās izmantos, lai regulāri izglītotos un gatavotu nākotnes speciālistus. Došišas Universitātes maģistrantūras studenti padziļina zināšanas, mācoties kopā ar uzņēmējiem, un ar šīs pieredzes palīdzību formulē karjeras plānus līdztekus individuālai daudzpusīgai attīstībai. Nozares un universitātes zināšanu abpusēja apvienošana sekmēs inženiertehnisko speciālistu sagatavošanu uzņēmuma vajadzībām.

4) Atbalsts karjeras attīstība.
Toyo Tires sadarbosies ar Došišas Universitātes Karjeras centru, lai palīdzētu universitātes studentiem veidot karjeru no uzņēmējdarbības viedokļa. Karjeras atbalsta programmas, piemēram, prakses un semināri, ieskaitot iespējas mijiedarboties ar Toyo Tires darbiniekiem, starp kuriem ir arī absolventi, tiks radītas studentiem saskarei ar sabiedrību, kā arī lai attīstītu viņu spēju patstāvīgi lemt par savu nākotni un sekmēt izpratni par darbu. 

Jaunākās ziņas