Riepu meklētājs Dealer Finder

Klusā siena

Klusā siena

Tradicionālā rievainā siena

Silent Wall
Silent Wall
Conventional Groove Wall
Conventional Groove Wall
Lietojot klusās sienas tehnoloģiju attiecībā pret rievaino sienu, gaisa plūsmu traucē blīvi, perpendikulāri robi. Tādējādi tiek samazināts troksnis un panākta klusāka braukšana. Lietojot tradicionālo rievaino sienu, gaiss plūst pa rievu bez traucējumiem. Tas izraisa svilpojošu skaņu, ko dēvē par „cauruļu rezonansi”.

 

Piezīme. Ne visas tehnoloģijas tiek izmantotas visu riepu izstrādājumu ražošanā. Lūdzu, skatiet detalizētāku informāciju atsevišķu izstrādājumu lapās.