Riepu meklētājs Dealer Finder

Jaunumi

Butadiēnkaučuka sintēze no oglekļa dioksīda

2023. gada 25. maijs

SEGSTART:23a94dd1-ea9b-400a-b573-04427491ebfa:3Hjogo, Japāna - 2023. g. 9. maijā Toyo Tire Corporation (galvenais ofiss:SEGEND:23a94dd1-ea9b-400a-b573-04427491ebfa:3 SEGSTART:23a94dd1-ea9b-400a-b573-04427491ebfa:4Itami pilsēta (Itami), prefektūra Hjogo (Hyogo); prezidents un izpilddirektors:SEGEND:23a94dd1-ea9b-400a-b573-04427491ebfa:4 SEGSTART:23a94dd1-ea9b-400a-b573-04427491ebfa:5Takaši Šimidzu (Takashi Shimizu); turpmāk tekstā – “Toyo Tire) šodien ir paziņojis par tādu katalizatoru izstrādi, kas pārvērš oglekļa dioksīdu augstražīgā butadiēnā, sadarbojoties ar Tojamas Universitāti (University of Toyama), (atrašanās vieta:SEGEND:23a94dd1-ea9b-400a-b573-04427491ebfa:5 SEGSTART:23a94dd1-ea9b-400a-b573-04427491ebfa:6Tojamas pilsēta, prezidents:SEGEND:23a94dd1-ea9b-400a-b573-04427491ebfa:6 SEGSTART:23a94dd1-ea9b-400a-b573-04427491ebfa:7Šigeru Saito (Shigeru Saito)), tādējādi notiek veiksmīga butadiēnkaučuka riepu izejmateriāla sintēze.SEGEND:23a94dd1-ea9b-400a-b573-04427491ebfa:7

SEGSTART:6036c6e3-ae9a-47fa-9f7a-9413a1110b09:8Automobiļu riepām izmantojamu izejmateriālu ķīmiskā sastāva proporcija dažādām kategorijām atšķiras; no naftas produktiem iegūto sintētisko kaučuku, tostarp butadiēna vienību (stirolbutadiēna kaučuka (SBR) un butadiēnkaučuka (BR)) procentuālā attiecībā veido aptuveni 30% no izejmateriāla kopējā daudzuma.SEGEND:6036c6e3-ae9a-47fa-9f7a-9413a1110b09:8 SEGSTART:6036c6e3-ae9a-47fa-9f7a-9413a1110b09:9Tādā gadījumā riepu rūpniecība ir izraisījusi izpēti no dabiskām materiālu (resursu) alternatīvām, izņemot no naftas produktiem, iegūtā butadiēnkaučuka sintēze praktiskai izmantošanai.SEGEND:6036c6e3-ae9a-47fa-9f7a-9413a1110b09:9

SEGSTART:9a40613e-0340-4e5e-9371-f9df84c36656:10Tojamas Universitāte aktīvi un inovatīvi darbojas, lai īstenotu sabiedrību ar samazinātām oglekļa emisijām, izstrādājot augstražīgus katalizatorus oglekļa dioksīda (CO2) reciklēšanai.SEGEND:9a40613e-0340-4e5e-9371-f9df84c36656:10

SEGSTART:5d440d8d-cce1-48b9-a78c-94a257234e22:112016. gadā Toyo Tire uzsāka sadarbību ar Tojamas Universitātes Inženierzinātņu fakultātes profesoru Noritacu Cubaki (Noritatsu Tsubaki) ar mērķi aizstāt no naftas produktiem iegūtos materiālus ar CO2 kā oglekļa resursu butadiēnkaučuka galvenās riepu sastāvdaļas ražošanai.

SEGSTART:bbe74239-e2be-4bd2-95ac-1cbb3e11eab8:12(Aprites ekonomika, kuras pamatā ir tehnoloģija, kas izmanto CO2 kā oglekļa resursus izejmateriālu izgatavošanai riepām)SEGEND:bbe74239-e2be-4bd2-95ac-1cbb3e11eab8:12

SEGSTART:e7bfdffa-91fb-4452-af1a-9d7f1ec848bf:13Šī veida veiksmīgā demonstrācija butadiēna sintezēšana no CO2 (viena no galvenajiem klimata izmaiņu cēloņiem, kas ievērojami ietekmē pasaules vidi) varētu palīdzēt būtiski samazināt vides noslogošanu (CO2 emisiju daudzumu) ražošanas procesā salīdzinājumā ar vispārpieņemto metodi no naftas produktiem iegūto materiālu izmantošanu.SEGEND:e7bfdffa-91fb-4452-af1a-9d7f1ec848bf:13

SEGSTART:089740f8-1e75-44ab-9347-7d4146ab13e2:14Turklāt CO2 kā sākuma materiāla izmantošana butadiēnkaučuka ražošanā ar laiku dod priekšrocības no automobiļu riepu aprites cikla novērtējuma (ACN) viedokļa.SEGEND:089740f8-1e75-44ab-9347-7d4146ab13e2:14

SEGSTART:0a26a2fd-3057-4e18-af6f-b774da721629:15Tojamas Universitātes Ilgtspējīgo tehnoloģiju centrs strādā pie fundamentālajiem akadēmiskajiem pētījumiem, kuri ir vērsti uz nākamās paaudzes materiālu pārstrādes tehnoloģiju izstrādi un lietišķiem pētījumiem, lai tos varētu īstenot sociālajā vidē ceļā uz ilgtspējīgu sabiedrību.SEGEND:0a26a2fd-3057-4e18-af6f-b774da721629:15

SEGSTART:b76005b9-e11e-4420-b168-89366121b31b:16Šī jaunā tehnoloģija kalpo kā šo darbību daļa, un mēs varētu sintezēt butadiēnu no CO2 pasaules augstākajā ražīguma līmenī bez izdevumietilpīgu dārgmetālu izmantošanas.SEGEND:b76005b9-e11e-4420-b168-89366121b31b:16

 SEGSTART:6b534baf-039f-4060-8869-baa4cfde3563:17Turpmākie soļi: mēs turpināsim attīstīt katalizatoru sistēmu sērijveida ražošanai, kuras praktiskā izmantošana ir ieplānota līdz 20. gadu beigām, kā arī veikt pētījumus kaučuku un pildvielu aizstāšanai ar ilgtspējīgiem materiāliem, lai dotu nozīmīgu ieguldījumu ilgtspējā.SEGEND:6b534baf-039f-4060-8869-baa4cfde3563:17

SEGSTART:0b94b521-068b-4aad-a124-c9be266a478c:18Toyo Tire nepārtraukti strādā, lai iedibinātu savu produktu cirkulāru procesu sabiedrībā, pēc iespējas lietojot dabiski iegūtus un citus ilgtspējīgus materiālus kaučuka vietā, kas ir primārais izejmateriāls automobiļu riepu ražošanā, kā arī citus sastāvdaļu materiālus.SEGEND:0b94b521-068b-4aad-a124-c9be266a478c:18 SEGSTART:0b94b521-068b-4aad-a124-c9be266a478c:19Mēs vienlaicīgi nodrošinām riepu prototipus, kurās transportlīdzekļiem visupirms ir izmantoti ilgtspējīgi materiāli dalībai Dakāras rallijā un citos bezceļu autokrosos.SEGEND:0b94b521-068b-4aad-a124-c9be266a478c:19 SEGSTART:0b94b521-068b-4aad-a124-c9be266a478c:20To pašu mēs īstenosim arī izturības sacīkstes, tostarp Nirburgringas 24 stundu sacīkstēs.SEGEND:0b94b521-068b-4aad-a124-c9be266a478c:20 SEGSTART:0b94b521-068b-4aad-a124-c9be266a478c:21Atgriežot zināšanas, kas iegūtas īpašos braukšanas apstākļos, atpakaļ sērijveida ražošanas tehnoloģijā, mēs paātrināsim augsta snieguma un unikālu produktu attīstību, kuri būs pieejami tikai no zīmola Toyo Tires.SEGEND:0b94b521-068b-4aad-a124-c9be266a478c:21

SEGSTART:1bdc3a34-99b2-47a4-b972-0830e8fecc89:22Toyo Tire ir paziņojis par savu mērķi līdz 40%  palielināt ilgtspējīgu materiālu attiecību līdz 2030. gadam.SEGEND:1bdc3a34-99b2-47a4-b972-0830e8fecc89:22 SEGSTART:1bdc3a34-99b2-47a4-b972-0830e8fecc89:23Sekmējot šīs jaunās tehnoloģijas izmantošanu, mēs tiecamies samazināt siltumnīcefekta gāzes emisiju veidošanos, jo mūsu mērķis ir veicināt ilgtspējīgas mobilitātes sabiedrības īstenošanu.SEGEND:1bdc3a34-99b2-47a4-b972-0830e8fecc89:23

Jaunākās ziņas